НАЧАЛО НОВИНИ ЕКСКУРЗИИ ДЕСТИНАЦИИ ПОЧИВКИ LANGUAGE ОБЩИ УСЛОВИЯ КОНТАКТИ

Топ екскурзии

Няма намерени екскурзии до избраната дестинация за този период.

Общи условия

Условия за записване

1. Резервации се приемат след попълване на договор за пътуване и внасяне на капаро в размер на 30% от цената на пътуването, ако не е упоменато друго в програмата.

2. Остатъкът от допълнителната сума трябва да се внесе не по късно от 14 работни дни преди датата на заминаването. За самолетни екскурзии и новогодишни програми – 30 работни дни, ако не е упоменато друго в програмата. В противен случай Вашият договор ще се счита за анулиран и ще дължите неустойка на агенцията, според условията за неустойки.

3. Туроператорът се задължава да предостави всички описани по – горе услуги.

4. Всички щети, нанесени на автобуса, хотела или обектите, се заплаща на място от клиента, причинил щетата, с протокол.

5. Вашата стая е резервирана от 14,00 часа в деня на настаняване и трябва да се освободи до 12,00 часа в деня на напускане. Всеки по – дълъг престой се запаща допълнително.

6. Ако желаете да направите промени относно хотели, курорти или период, е необходимо да попълните нов договор за пътуване. Промените ще Ви бъдат потвърдени до 3 работни дни, при наличие на свободни места.

7. Клиент може да преотстъпи своето пътуване на трето лице, без да дължи неустойки, като уведоми туроператора минимум 7 работни дни преди началната дата на пътуването , ако то не е свързано с издаването на визи, застраховки или самолетни билети.

8. В случай на отказ от пътуване по причини, които не са по вина на агенция „Алеко Турс” ЕООД , анулиране на вече депозирани и платени услуги се извършват при следните условия в зависимост от предварително заявената дата на тръгване:

За автобусни програми:

• От 30 до 15 календарни дни преди датата на тръгване неустойка в размер на 30% от пълната сума на екскурзията

• От 10 до 18 календарни дни преди датата на тръгване неустойка в размер на 50% от пълната сума на екскурзията

• От 7 до 4 календарни дни преди датата на тръгване неустойка в размер на 100% от пълната сума на екскурзията

За самолетни програми, конгреси и специални пътувания

• До 46 календарни дни преди датата на пътуването – без неустойка, освен в случайте, когато има издадени самолетни, автобусни или фериботни билети. В този случай се прилагат тарифите, правилата и условията за анулация на съответния превозвач /авиокомпания, автобусна или фериботна компания/.

• От 45 до 30 календарни дни преди датата на тръгване неустойка в размер на 30% от пълната сума на екскурзията

• От 30 до 15 календарни дни преди датата на тръгване неустойка в размер на 50% от пълната сума на екскурзията

• От 14 календарни дни преди датата на тръгване неустойка в размер на 100% от пълната сума на екскурзията

9. Рекламации относно организацията и провеждането на туровете, клиентът може да представи в писмен вид до 7 работни дни след датата на завръщането си в офисът на агенцията. Клиентът е длъжен да представи протокол, подписан от представител на приемащата агенция в съответната страна, администрацията на обекта, предоставящ туристическата услуга и самия него. Агенцията уведомявя клиента за своя отговор до 30 работни дни от депозирането на рекламацията.

10. „Алеко Турс” ЕООД има сключена застраховка „Отговорност но туроператора” със ЗД ”БУЛ ИНС”, адрес София 1000, бул. Витоша 17, полица № А0710018275740000639, валидност на застраховката от 27.05.2010 г. до 26.05.2011 г.

11. Клиентите се уведомяват за чл.35 от Закона за туризма /ЗТ/ от 23.05.2002г. при несъбран обявен минимум туристи за дадена екскурзия в определения в договора срок, агенцията предлага варианти за отказ съгласно чл. 35, ал. 4 от ЗТ.

12. Промяна в цената е възможна при покачване цените на горивата, изменение размера на таксите или на промяна на валутните курсове, възникнали след подписването на договора. Клиентът има право да приеме промяната или да се откаже от пътуването в срок от 3 дни, след като бъде информиран.

13. Агенцията не носи отговорност при недопускане на турист от граничните власти.

14. Агенцията не носи отговорност за загубен и повреден багаж на туриста – всеки пътник е длъжен да проследява като добър собственик своите куфари, чанти, пакети и други вещи при натоварване и разтоварване на транспортното средство и при напускане на хотела.

15. Ако турист сам прекрати пътуването по свое желание, всички разходи, включително и транспорта са за негова сметка. Туроператорът НЕ възстановява пари за неизползвани предплатени услуги.

16. При дублиране на стаи от страна на хотела, туроператорът си запазва правото да настани туристите в друг хотел от същата или по – висока категория, без да дължи неустойки.

17. Туроператорът не носи отговорност за категоризацията на хотелите, предложени в офертите, тъй като те са категоризирани от оторизираните органи в съответната държава.

18. Туроператорът не носи отговорност при промени в полетното разписание или отмяна на полети, но оказва пълно съдействие за разрешаване на случая.

19. „Алеко Турс” не носи отговорност при възникване на затрднения, забавяния и проблеми, свързани с фактори, считани за форсмажорни и непреодолими препятствия: лоши метеорологични условия, усложнена пътна обстановка, природни бетствия, затруднения, причинени от масови мероприятия / стачки, бунтове, чествания на национални или религиозни празници/, както и явления или събития, които не могат да бъдат предвидени от агенцията.

20. При форсмажорни обстоятелства туроператорът възстановява суми, ако събитието е прието като такова от приемащата страна или превозвача и възстановявя действително върнатите суми от контрагентите.

21. Туроператорът не носи отговорност за вреди, причинени от неизпълнение или неточно изпълнение на договори, ако причините за това се дължат на потребителя, действия на трето лице, несвързано с изпълнение на договора, непредвидено събитие, което не може да бъде избегнато от страна на туроператора и неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на задълженията им.

22. Алеко Турс не носи отговорност в случай, че меснтите контрагенти, които предлагат допълнителните екскурзии не могат да ги осъществят изцяло или частично. При неспазване на предварителните условия по допълнителните екскурзии е необходимо туристите да потърсят правата си на място, от представителите на фирмата партньор.

23. Поведение: от всички пътници се очаква да имат подходящо поведение спрямо останалите пътници и персонала, с които са в контакт по време на пътуването. Агенцията си запазва правото да прекъсне пътуването на турист, който с поведението си предизвиква раздразнение, проблеми или щети на останалите пътници, персонала или обектите. В този случай ние ще изискаме туристът да напусне групата на първото възможно място, без да носим никаква отговорност или финансова компенсация, свързана с неговото прибиране или неизползвани услуги.

ПОДПИС НА КЛИЕНТА: